Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Trương Thị Thanh Thủy

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email thuytinhtinh@gmail.com
Năm vào trường 2001
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Hóa học
Nơi làm việc Công ty TNHH Cánh Nâu
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân