Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Cao Thị Thùy Liên

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email cttlien@yahoo.com
Năm vào trường 2000
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành CNTT
Nơi làm việc BeRich Corp
Chức vụ CEO
Trang cá nhân