Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Lê Vân Anh

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email levananh.hcm@gmail.com
Năm vào trường 2000
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Môi trường
Nơi làm việc Viện nghiên cứu Vùng và đô thị
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân