Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Diệp Bảo Cánh

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email canh.redsun@gmail.com
Năm vào trường 1986
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành VL-VLKT
Nơi làm việc Công ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Đỏ (RedSun)
Chức vụ Tổng Giám đốc
Trang cá nhân