Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Trần Thị Thanh Lan

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email thanhlantn@gmail.com
Năm vào trường 2008
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành KH&CNVL
Nơi làm việc Công ty Siegwerk Việt Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng kỹ thuật mảng bao bì mềm
Trang cá nhân