Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Võ Anh Triết

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email voanhtrietvn@yahoo.com
Năm vào trường 1996
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Hóa học
Nơi làm việc Công ty TNHH Công nghệ Y Sinh Nam Anh Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek
Chức vụ CEO, Giám đốc
Trang cá nhân