Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Trần Văn Danh

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email tvdanh@tdd.vn
Năm vào trường 1991
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Hóa học
Nơi làm việc Công ty Tân Đông Dương
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân