Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Nguyễn Thị Thanh Mai

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email nttmai@hcmus.edu.vn
Năm vào trường 1992
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Hóa học
Nơi làm việc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trang cá nhân