Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Hoàng Văn Quốc Chương

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email chuonghvq@gmail.com
Năm vào trường 1992
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành SH - CNSH
Nơi làm việc Công ty Ajinomoto
Chức vụ Giám đốc khối sản xuất
Trang cá nhân