Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Kiều Văn Sinh

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email sinhkieu@gmail.com
Năm vào trường 1996
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành VL-VLKT
Nơi làm việc Công ty Cổ phần Âm Nhạc Việt Thương
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân