Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Nguyễn Mạnh Hiến

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email phuonghailab@gmail.com
Năm vào trường 1995
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Hóa học
Nơi làm việc Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật Phượng Hải
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân