Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Lưu Hữu Thuận

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email thuanluu1839@gmail.com
Năm vào trường 1998
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Toán - Tin học
Nơi làm việc Công ty TNHH Lưu Phan
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân