Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Phan Văn Hải

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email haiphan1985@gmail.com
Năm vào trường 2003
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành Địa chất
Nơi làm việc Công ty Cổ phần SBBE
Chức vụ CEO
Trang cá nhân