Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Lê Trung

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email trungL2@fpt.com.vn
Năm vào trường 2006
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành ĐTVT
Nơi làm việc Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân