Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Lê Quỳnh Nga

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nữ
Email quynhngatcity@gmail.com
Năm vào trường 1998
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành SH - CNSH
Nơi làm việc Anh Khôi Medical equipment/ Elite Arts Academy/ Gein Academy
Chức vụ CEO
Trang cá nhân