Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Đinh Hà Duy Linh

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email linhdhd@hpt.vn
Năm vào trường 1987
Khoa Vật lý - Công nghệ Điện tử
Cấp học khi vào trường Cấp 3
Học vị khi ra trường Cử nhân
Ngành ĐTVT
Nơi làm việc Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Chức vụ Tổng Giám đốc
Trang cá nhân