Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Trần Bằng Việt

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email tranbangviet@gmail.com
Năm vào trường 1995
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành CNTT
Nơi làm việc Donga Solutions
Chức vụ CEO
Trang cá nhân