Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Võ Quốc Đạo

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email dao.vo@dnl.com.vn
Năm vào trường 2000
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành VL-VLKT
Nơi làm việc Công ty Tin Học Đồng Lợi
Chức vụ Giám đốc kỹ thuật
Trang cá nhân