Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Trần Anh Vỹ

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email tranhvy@gmail.com
Năm vào trường 2005
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành KH&CNVL
Nơi làm việc Công ty Sông Trà STC
Chức vụ Giám đốc
Trang cá nhân