Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học

Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đang hướng đến tầm nhìn trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số. Danh tiếng và vị trí học thuật của trường đã được khẳng định bởi những uy tín đào tạo, thành tựu nghiên cứu khoa học và sự thành công của nhiều thế hệ cựu sinh viên trong đa dạng lĩnh vực.

Với ý tưởng tạo ra sự kết nối giao lưu và tiến đến hợp tác giữa Cộng đồng Cựu sinh viên với nhà trường và trong Cộng đồng Cựu sinh viên với nhau, ngày 14-8-2022, Ban đại diện lâm thời và Ban đại diện danh dự Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học đã chính thức được thành lập. Ngày 19-11-2022, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM cùng với Ban đại diện lâm thời Cựu sinh viên đã tổ chức “Đại hội Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học – lần thứ I” và bầu ra Ban Đại diện chính thức của Cộng đồng Cựu sinh viên gồm 24 thành viên.

Mục tiêu hoạt động của Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học là góp phần xây dựng thương hiệu “Trường đại học Khoa học tự nhiên”, gắn kết và có những hoạt động thiết thực cho toàn thể cộng đồng cựu sinh viên, sinh viên và nhà trường, cùng nhau hỗ trợ cho chiến lược “tự chủ” của trường một cách dài hạn, bền vững và thúc đẩy hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ, tạo ra nhiều giá trị có ích cho cộng đồng, xã hộị.