NGUYỄN MINH TRIẾT

Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1942) là nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2006 cho đến năm 2011. Trước khi trở thành Chủ tịch nước, ông là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X vào cuối tháng 3 năm 2006, trong danh sách Bộ Chính trị, ông đứng thứ 4 (sau các ông Nông Đức Mạnh, Lê Hồng Anh và Nguyễn Tấn Dũng). Trước đó 5 năm, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, trong danh sách Bộ Chính trị, ông cũng đứng thứ 4 sau các ông Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương và Phan Văn Khải.

 

Tóm tắt quá trình công tác

– Từ 1960-11/1963: Học Khoa toán Đại học khoa học Sài Gòn, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở khu Sài Gòn – Gia Định.

– Từ 12/1963-1973: Cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục Miền Nam); Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục Miền Nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

– Từ 1974-8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

– Từ 9/1979-7/1981; Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

– Từ 7/1981-12/1987: Trưởng Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban mặt trận Trung ương Đoàn; Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

– Từ 1/1988-9/1989: Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé.

– Từ 10/1989-12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa VII (6/1991).

– Từ 12/1991-12/1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; Đại biểu Quốc hội khóa IX.

– Từ 01/1997-12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

– Từ 12/1997-01/2000: Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương.

– Từ 01/2000-6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

– Từ 6/2006-7/2011: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

– Tháng 9/2011: Nghỉ hưu.

Ngày cập nhật: 24/10/2023