Diễn đàn Khoa học – Doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo lần I – 2023 (The 1st Forum on Industry Innovation and Science – FIIS)

Thời gian ưu đãi: 06/10/2023 - 25/10/2023

Thời gian: 28/10/2023 (Thứ bảy)

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM

 1. Phiên chợ Khoa học Công nghệ (Sci-tech marketplace)
 • Thời gian: 8g00 – 17g00, ngày 28/10/2023
 • Địa điểm: Sân trưng, Sảnh nhà I
 1. Khu vực trưng bày, triển lãm ý tưởng, dự án nghiên cứu khoa học của sinh viên, Nhà khoa học, Doanh nghiệp.
 • Thời gian: 8g00 – 17g00, ngày 28/10/2023
 • Địa điểm: Sân trưng, Sảnh nhà I
 1. Diễn đàn Khoa học – Doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo lần I – 2023 (FIIS)

  3.1 Lễ khai mạc và giới thiệu định hướng kết quả nghiên cứu nổi bật của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
 • Thời gian: 13g30 – 17g30, ngày 28/10/2023 (Thứ bảy);
 • Địa điểm: Giảng đường 1
 • Nội dung
 • Phát biểu của lãnh đạo nhà trường và đơn vị tài trợ;
 • Công bố danh sách các đơn vị tham gia tài trợ cho Ngày hội;
 • Tôn vinh các đơn vị doanh nghiệp tham gia (trao thư cám ơn);
 • Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Nhà trường và Doanh nghiệp;
 • Bài nói chuyện số 1: “Vai trò quan trọng của Nhà trường trong hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm”
 • Bài nói chuyện số 2: “Chia sẽ bài học kinh nghiệm thực tế hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường”.
 • Sáng kiến hợp tác cùng hành động vì cộng đồng Doanh nghiệp và Nhà khoa học phát triển bền vững3.2 Diễn đàn FIIS – 2023 chia theo các lĩnh vực