Danh bạ cựu sinh viên, clb doanh nhân

Phạm Tấn Kiên

Là thành viên Cựu sinh viên
Giới tính Nam
Email phamtankien@gmail.com
Năm vào trường 1998
Khoa
Cấp học khi vào trường
Học vị khi ra trường
Ngành SH - CNSH
Nơi làm việc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tp.HCM
Chức vụ Phó Chánh VP
Trang cá nhân